Напрям «Професійна освіта»

Опубліковано: 20.11.2017

СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ВЧИТЕЛЯ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ

Вячеслав Вікторович Борисов, Світлана Володимирівна Борисова, Яна В’ячеславівна Бобилева

STEAM-ОСВІТА ЯК ПІДВАЛИНА ЯКІСНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ АВІАЦІЙНИХ ФАХІВЦІВ

Сергій Миколайович Неділько, Тетяна Степанівна Плачінда

ІСТОРИЧНА ОСВІТА МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ «Я У СВІТІ»

Юлія Леонідівна Яковенко, Наталія Леонідівна Кінішенко