Опубліковано: 05.04.2021

ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА РІВНІВ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ірина Анатоліївна УСАТОВА, Вадим Володимирович ТКАЧЕНКО, Артем Дмитрович ВЕДМЕДЮК

МІСЦЕ УНІВЕРСИТЕТІВ У РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В БРИТАНІЇ

Світлана Миколаївна КОВАЛЕНКО, Світлана Петрівна ШУМАЄВА

МУЛЬТИМЕДІА ТА МУЛЬТИМЕДІЙНА (ЦИФРОВА) КУЛЬТУРА: СИНЕРГЕТИЧНИЙ ЕФЕКТ ЗАСТОСУВАННЯ В ОСВІТІ

Тетяна Михайлівна БОРОВИК, Світлана Володимирівна УСТИЧЕНКО, Олександр Анатолійович ГРИГОРАШ

ХМАРНІ СЕРВІСИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ СПІЛЬНОЇ РОБОТИ НАД ДОКУМЕНТАМИ У РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ

Оксана Геннадіївна МЕДВЕДОВСЬКА, Валерій Валерійович ЯЦЕНКО

ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Анжела Василівна ПАСІЧНІЧЕНКО, Наталія Володимирівна КОВАЛЕВСЬКА

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ХОРЕОГРАФІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП: ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Ірина Олександрівна ТКАЧЕНКО, Олександр Миколайович МАТКОВСЬКИЙ

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ІНКЛЮЗИВНОГО КЛАСУ З ПОРУШЕННЯМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Лілія Іванівна НІЧУГОВСЬКА, Людмила Миколаївна НІКОЛЕНКО, Ганна Олександрівна ВОВЧЕНКО